Meestal leggen we het voorlopig ontwerp eerst voor aan de welstandscommissie van de gemeente.
Dan weten we of het bouwplan qua ontwerp deze toets kan doorstaan, of dat we het misschien nog moeten aanpassen.

Vervolgens kan het plan worden uitgewerkt voor het aanvragen van de noodzakelijke vergunningen. Te denken aan sloopmeldingen, omgevingsvergunningen voor bouwen, verbouwen, inritten, aansluitingen riolering, milieumelding, brandveilig gebruik, etc.

Soms zelfs een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan. In dat geval werken we samen met een stedenbouwkundig bureau. Wij begeleiden dan het gehele proces om na wijziging van het bestemmingsplan het bouwplan alsnog mogelijk te maken.