Na het onderzoek worden de resultaten teruggekoppeld aan opdrachtgever. Wat is er mogelijk, waar liggen er knelpunten en vooral: waar liggen dan de oplossingen.

Mochten de uitgangspunten van het plan niet passen of kunnen, dan zoeken wij naar mogelijkheden om toch het gewenste resultaat te bereiken. Door “out of the box” te denken komen soms verrassende oplossingen tot stand.
In een enkel geval hebben we geadviseerd om niet te bouwen of uit te breiden. Dat kan bijvoorbeeld zijn vanwege de financiële haalbaarheid of dat een uitbreiding de bestaande bouw te veel geweld zou aandoen.