Na opdracht wordt meestal eerst een vlekkenplan of globaal ontwerp gemaakt. Een vertaalslag van de wensen van opdrachtgever in plattegronden en eventueel ook al de gevels. Vanuit die vertaalslag kunnen we ontdekken of alle wensen verwerkt kunnen worden zoals opdrachtgever dit zelf voor ogen had. Maar ook beoordelen of de verschillende ruimten qua afmetingen voldoen aan het gewenste gebruik en of deze qua functionaliteit en routing goed op elkaar aansluiten.

Na gesprekken met opdrachtgever volgen er bijstellingen en verdere uitwerkingen die leiden naar een voorlopig en een definitief ontwerp. In de tussenliggende fases wordt soms ook al de constructeur of een installateur betrokken. Wellicht kunnen we met het ontwerp al rekening houden met het voorkomen van constructieve knelpunten en met de benodigde ruimte voor installaties. Niet alleen voor de actieve installaties, maar ook met kanalen en eventuele leidingschachten.

Bij grotere projecten betrekken wij in het ontwerpstadium ook al een adviseur op het gebied van brandveiligheid.