Als we voor opdrachtgever ook de bouw moeten voorbereiden en begeleiden, dan maken we vaak een Technische omschrijving of een Bestek. Een en ander naar gelang de omvang of complexiteit van het bouwplan. 

Met dit bestek stellen we een juridisch kader op waaraan de aannemer en opdrachtgever zich hebben te houden, alsmede een omschrijving van de werkzaamheden, fabricaten, verwerkingsvoorschriften en kwaliteitseisen.