Na het eerste en vrijblijvend gesprek met opdrachtgever wordt een onderzoek en inventarisatie van de locatie gestart. Wat is de omvang en begrenzing van de locatie, wat staat er al en wat mag er nog?

Meestal is het bestemmingsplan daarin bepalend. Voor zover dit niet digitaal beschikbaar is, dan kan de gemeente daar meer informatie over geven. Misschien mag het bouwplan zelfs vergunningsvrij gebouwd worden.

Indien het bestemmingsplan het gewenste bouwplan niet toelaat, dan kunnen we in overleg treden met de gemeente of er meegewerkt kan worden aan een vrijstelling of een afwijking.