De bestektekeningen met Technische omschrijving of het bestek vormen de basis voor het opvragen van offertes bij aannemers, installateurs en eventueel nog andere partijen.  

Wij verzorgen een bezichtiging op locatie van de bestaande bouw en de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
De vragen worden door ons verwerkt in een nota van inlichtingen.

Na ontvangst van de offertes worden deze op onderdelen vergeleken om vast te stellen of er eventuele afwijkingen zijn die het gevolg kunnen zijn van een andere uitleg- of beoordeling van onderdelen in het bouwplan. 

Na overleg met opdrachtgever zal door ons een aannemingsovereenkomst worden opgesteld.