De uitvoering van de bouw kunnen wij voor opdrachtgevers begeleiden. Ook bouwprocessen die niet door ons zijn voorbereid, maar juist om een onafhankelijke begeleiding vragen. Dat begint vaak met een vergadering van bouwvoorbereiding met alle partijen die aan de bouw zullen werken. Gedurende de bouw zullen op nader te bepalen momenten nog bouw- en werkvergaderingen worden belegd, om daarmee een soepele voortgang te bevorderen, alsmede bewaking van planning en kosten. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt.

Tijdens de bouw zullen wij controle uitoefenen op de juiste uitvoering en kwaliteit. Voor de constructieve onderdelen vaak in samenspraak met de constructeur. Eventuele opgaven van meer- en minderwerk worden door ons beoordeeld en gecheckt aan het bestek, de offerte en begroting.

Bij grotere projecten tevens een beoordeling van de dag- en weekrapporten. Bij directievoering zijn wij gerechtigd om namens opdrachtgever op te treden.

Als de bouw gereed is wordt deze opgeleverd. Hierbij wordt het eindresultaat gecontroleerd op volledigheid en kwaliteit. Eventuele gebreken, tekortkomingen of nog niet verwerkte onderdelen worden vastgelegd. Hiervan wordt door ons een proces-verbaal opgemaakt.

Vervolgens is er de nazorg van een correcte afwikkeling van de opleverpunten en een 2e oplevering.